Empowering Your Retail & Restaurant Business in Finland

Vähittäiskauppa- ja ravintolaliiketoimintasi vahvistaminen Suomessa

Partner with us for business improvement / Ole kanssamme kumppani liiketoiminnan parantamiseksi

First of all / Ensinnäkin

About Us / Meistä

ATBT FINLAND OY provides a wide range of services in various fields of businesses. Primarily the company supply products and services to retail shops and restaurants in Finland in order to grow and flourish by providing them quality products & services in competitive price to succeed.

Our long experience in the field of trade with long lasting high value contacts around the world are our main strength.

ATBT FINLAND OY tarjoaa laajan valikoiman palveluita eri toimialoilla. Yritys toimittaa tuotteita ja palveluita ensisijaisesti vähittäiskaupoille ja ravintoloille Suomessa kasvaakseen ja kukoistaakseen tarjoamalla niille laadukkaita tuotteita ja palveluita kilpailukykyiseen hintaan menestyäkseen.

Pitkä kokemuksemme kaupan alalla ja pitkäaikaiset arvokkaat kontaktit ympäri maailmaa ovat tärkein vahvuutemme.

Not to mention / Mainitsematta

Our Services / Palvelumme

We provide a wide range of services including import, export, wholesale, trading, engineering, consulting, education, training, industry, travel, tourism, chemicals, paper, pulp, timber, automobiles, transport, logistics, building materials, plastic, household, furniture, toys, garments, fashion wear etc.

Tarjoamme laajan valikoiman palveluita mukaan lukien tuonti, vienti, tukkumyynti, kauppa, suunnittelu, konsultointi, koulutus, koulutus, teollisuus, matkailu, matkailu, kemikaalit, paperi, sellu, puu, autot, kuljetus, logistiikka, rakennusmateriaalit, muovi, kotitalous , huonekalut, lelut, vaatteet, muotivaatteet jne.

And let's not forget / Ja älkäämme unohtako

Our Expertise / Asiantuntemuksemme

We bring deep business knowledge, innovative thinking, and a passion for excellence to every project we undertake. Our team of experts have a wealth of experience across a wide range of global consumer products manufacturers and suppliers, ensuring that we can deliver tailored solutions that meet the unique needs of each of our clients in a competitive manner.

Tuomme syvällistä liiketoimintaosaamista, innovatiivista ajattelua ja intohimoa huippuosaamiseen jokaiseen toteuttamiimme projektiin. Asiantuntijatiimillämme on runsaasti kokemusta useista maailmanlaajuisista kuluttajatuotteiden valmistajista ja toimittajista, mikä varmistaa, että pystymme toimittamaan räätälöityjä ratkaisuja, jotka vastaavat jokaisen asiakkaamme ainutlaatuisiin tarpeisiin kilpailukykyisellä tavalla.

Our Vision / Näkemyksemme

Our vision is to be a leading business platform that empowers businesses to achieve their full potential. We strive to provide innovative solutions, exceptional service, and deep industry knowledge to all of our clients.

Visiomme on olla johtava liiketoimintaalusta, joka antaa yrityksille mahdollisuuden saavuttaa täyden potentiaalinsa. Pyrimme tarjoamaan innovatiivisia ratkaisuja, poikkeuksellista palvelua ja syvällistä toimialaosaamista kaikille asiakkaillemme.

Together We Succeed in Business

Yhdessä onnistumme liiketoiminnassa

Get In Touch / Ota yhteyttä